Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NASZA OFERTA!!!

Utworzono dnia 19.03.2020

GŁOWNE CELE SZKOŁY

 • Dążenie do wszechstronnego (integralnego) rozwoju dziecka, z równą dbałością o rozwój intelektualny (kulturowy), duchowy, moralny, społeczny, czy fizyczny.
 • Kształcenie pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie poziomu uzdolnień ucznia i bardzo dobre przygotowanie go do nauki w szkole ponadpodstawowej.
 • Kształcenie i wychowanie traktowane są jako równorzędne cele.
 • Podmiotem naszych działań jest nie tyle grupa, co każdy uczeń z osobna (personalizm).

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 • Kameralny klimat szkoły, pozwalający na rzeczywisty, indywidualny kontakt z dzieckiem (oddziały klasowe do kilkunastu uczniów, w szkole do 150 uczniów).
 • Bezpieczne, nieanonimowe środowisko.
 • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i społecznej nauki Kościoła Katolickiego.
 • Kształtowanie szacunku dla tradycyjnych wartości rodzinnych (np. budowanie autorytetu rodziców i innych członków rodziny).
 • Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej i historycznej.
 • Budowanie postawy społecznej (opartej na prawdzie, szacunku dla każdego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, poczuciu dobra wspólnego).
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona na miejscu przez specjalistów, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, zawartych w opiniach i orzeczeniach.
 • Świetlica szkolna czynna w godzinach od 7.oo do 17.oo. Prowadząca różnowiekowe grupy uczniów.
 • Możliwość korzystania z ciepłego posiłku i zakupu produktów śniadaniowych podczas pobytu w szkole.
 • Dodatkowy kontakt i przepływ informacji poprzez e – dziennik.
 • Szkoła monitorowana.

 

KSZTAŁCENIE

 • Szczególna dbałość o rozwój intelektualny ucznia osiągany, nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy, ale również kształcenie umiejętności, rozwijanie twórczych zdolności oraz myślenia analitycznego i syntetycznego.
 • Nauka w niewielkich oddziałach klasowych (do kilkunastu uczniów), pozwalających na indywidualizację kształcenia oraz dających większą możliwość odnoszenia się do indywidualnych potrzeb i uzdolnień ucznia.
 • Zwiększona liczba godzin przeznaczonych na zajęcia z wiodących i egzaminacyjnych przedmiotów.
 • Wcześniejsze rozpoczynanie nauki wybranych przedmiotów, w sposób dostosowany do potrzeb rozwojowych, wynikających z wieku dziecka (np. nauka fizyki od klasy 6, języka angielskiego od klasy „0”, języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego, od klasy 3).
 • Języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia muzyczne i religia w klasach 0 – 3 prowadzone są przez nauczycieli przedmiotu.
 • Bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów zgodnych z ich potrzebami. Na rok szkolny 2020/21 proponujemy: zajęcia laboratoryjne z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, robotykę, koło szachowe, koło modelarskie, zajęcia recytatorsko – teatralne, plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach), rekreacyjno – sportowe, konwersacyjne z języka angielskiego.
 • Regularne zajęcia sportowe na basenie.
 • Organizacja zajęć wspomagających, zgodnych z potrzebami uczniów.
 • Wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele, traktujący zawód jako powołanie.

 

 

SZKOŁA OSIĄGA BARDZO WYSOKIE WYNIKI KSZTAŁCENIA

 

 

Istnieje możliwość obniżenia kwoty czesnego z uwagi na sytuację rodzinną, okoliczności losowe, kształcenie rodzeństwa w naszej szkole i inne sytuacje, rozpatrywane indywidualnie.

 

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 90

W poprzednim tygodniu: 181

W tym miesiącu: 671

W poprzednim miesiącu: 688

Wszystkich: 21060