Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Oferta

GŁÓWNE CELE SZKOŁY

 • Dążenie do wszechstronnego (integralnego) rozwoju dziecka, z równą dbałością o rozwój intelektualny (kulturowy), duchowy, moralny, społeczny, czy fizyczny.
 • Kształcenie pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie poziomu uzdolnień ucznia i bardzo dobre przygotowanie go do nauki w szkole ponadpodstawowej.
 • Kształcenie i wychowanie traktowane są jako równorzędne cele.
 • Podmiotem naszych działań jest nie tyle grupa, co każdy uczeń z osobna (personalizm).

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 • Kameralny klimat szkoły, pozwalający na rzeczywisty, indywidualny kontakt z dzieckiem (oddziały klasowe do kilkunastu uczniów, w szkole do 150 uczniów).
 • Bezpieczne, nieanonimowe środowisko.
 • Wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i społecznej nauki Kościoła Katolickiego.
 • Kształtowanie szacunku dla tradycyjnych wartości rodzinnych (np. budowanie autorytetu rodziców i innych członków rodziny).
 • Kształtowanie poczucia tożsamości kulturowej, narodowej i historycznej.
 • Budowanie postawy społecznej (opartej na prawdzie, szacunku dla każdego człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, poczuciu dobra wspólnego).
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona na miejscu przez specjalistów, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, zawartych w opiniach i orzeczeniach.
 • Świetlica szkolna czynna w godzinach od 6.30 do 17.00 prowadząca różnowiekowe grupy uczniów.
 • Możliwość korzystania z ciepłego posiłku i zakupu produktów śniadaniowych podczas pobytu w szkole.
 • Dodatkowy kontakt i przepływ informacji poprzez e – dziennik.
 • Szkoła monitorowana.

KSZTAŁCENIE

 • Szczególna dbałość o rozwój intelektualny ucznia osiągany, nie tylko poprzez przekazywanie wiedzy, ale również kształcenie umiejętności, rozwijanie twórczych zdolności oraz myślenia analitycznego i syntetycznego.
 • Nauka w niewielkich oddziałach klasowych (do kilkunastu uczniów), pozwalających na indywidualizację kształcenia oraz dających większą możliwość odnoszenia się do indywidualnych potrzeb i uzdolnień ucznia.
 • Zwiększona liczba godzin przeznaczonych na zajęcia z wiodących i egzaminacyjnych przedmiotów.
 • Wcześniejsze rozpoczynanie nauki wybranych przedmiotów, w sposób dostosowany do potrzeb rozwojowych, wynikających z wieku dziecka (np. nauka fizyki od klasy 6, języka angielskiego od klasy „0”, języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego, od klasy 3).
 • Języki obce, wychowanie fizyczne, zajęcia muzyczne i religia w klasach 0 – 3 prowadzone są przez nauczycieli przedmiotu.
 • Bogata oferta zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów zgodnych z ich potrzebami. Na rok szkolny 2023/24 proponujemy: robotykę, koło szachowe, koło modelarskie, zajęcia recytatorsko – teatralne, plastyczne, muzyczne (nauka gry na instrumentach), rekreacyjno – sportowe, taneczne
 • Regularne zajęcia sportowe na basenie.
 • Organizacja zajęć wspomagających, zgodnych z potrzebami uczniów.
 • Wykwalifikowani, doświadczeni nauczyciele, traktujący zawód jako powołanie.

SZKOŁA OSIĄGA BARDZO WYSOKIE WYNIKI KSZTAŁCENIA

 

Istnieje możliwość obniżenia kwoty czesnego z uwagi na sytuację rodzinną, okoliczności losowe, kształcenie rodzeństwa w naszej szkole i inne sytuacje, rozpatrywane indywidualnie.

 

Naszą największą wartością są ludzie,

którzy tworzą Naszą Szkołę.

Wyjątkowi Uczniowie, którzy nieustannie nas inspirują.

Niesamowici Rodzice, którzy nas wspierają.

Nauczyciele, którzy stanowią  dobry, zgrany zespół.

Niezawodni i bardzo życzliwi Pracownicy Naszej Szkoły.

Taka jest Nasza Szkoła!

 

Pomagamy dzieciom w poznawaniu świata i odkrywaniu własnych talentów i możliwości towarzysząc im w rozwoju.

Dlaczego warto?

Nasi nauczyciele to zespół ludzi, którzy ze sobą współpracują, wspierają sie  we współnych przedsięwzięciach, w pracy, a także poza nią. To, że się przyjaźnimy, a nie rywalizujemy tworzy niesamowitą  atmosferę do współpracy. Mamy pasje i bardzo lubimy swoją pracę. Nas nie trzeba namawiać na działania dodatkowe i jesteśmy otwarci na zainteresowania i pasje Naszych Uczniów.

Inspirujemy się nawzajem, wzmacniamy w nowych pomysłach i przedsięwzięciach. Razem możemy więcej!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy najlepszą na świecie kadrę wspierającą – czyli pracowników szkoły. Przytulą, gdy boli noga, znajdą zagubiony zeszyt, gdy trzeba odprowadzą dziecko do taksówki i poprawią szalik, przypomną o kserówkach dla kolegi i zapomnianym plecaku, podgrzeją tosta w mikrofali.  Nasze Panie są niesamowite – sami zobaczcie!

Co po Naszej Szkole?

- odkryjesz swoje talenty i mocne strony,
- będziesz miał przyjaciół, na których będziesz mógł polegać – zarówno wśród kolegów jak i nauczycieli,
- będziesz potrafił się uczyć,

- będziesz umiał zdobywać informacje i samodzielnie wyciągać wnioski,
- uwierzysz, że warto wychodzić z inicjatywą, dzielić się pomysłami i działać w zespole.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny