Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Misja Szkoły

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała w 2000 roku.

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

KSP SPSK  jest placówką niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

Nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Pieczę nad katolickim charakterem szkoły sprawuje Arcybiskup Metropolita Częstochowski.


System wychowawczy oparty jest na wartościach ewangelicznych. Celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa. Wejście do szkoły jest monitorowane. Mała liczba uczniów w klasach (najwyżej 20) umożliwia bezpośrednie relacje dzieci z nauczycielami. Częste zebrania rodziców ( min. 6 w roku szkolnym) oraz cotygodniowe konsultacje z nauczycielami budują stały kontakt szkoły z rodzicami, co pomaga w realizacji programu dydaktyczno-pedagogicznego. 

Kompetentna i zaangażowana w swą pracę kadra nauczycielska, nowoczesne wyposażenie szkół (pracownia komputerowa, tablice i maty inteaktywne, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe) przynoszą efekty m.in. w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników w zewnętrznych sprawdzianach, egzaminach i konkursach przedmiotowych. Liczne wycieczki programowe, wyjazdy do teatrów, muzeum i filharmonii, a także spotkania z przedstawicielami nauki i kultury sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne pozwalają na rozwijanie dotychczasowych zainteresowań dzieci, a także na budzenie nowych.


REGULAMIN UCZNIOWSKI KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023


1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się o g.7.50 wspólną modlitwą w szkolnej auli.
2. Przerwy: I i IV (dla klas 0-IV ) oraz II i V (dla klas V-VIII) przeznaczone są na wspólne spożycie posiłków w sali kominkowej. Uczniowie schodzą do niej z nauczycielem, z którym właśnie skończyli lekcję. Śniadanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. Obiad rozpoczynamy indywidualnie. Posiłki kończymy wspólnie.
3. Uczniów obowiązują reguły kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek.
4. Codzienny ubiór szkolny to:
  • dla dziewcząt: granatowa bluza szkolna z godłem szkoły, biała koszulka polo, spódnica w granatowo – czerwoną kratę (obowiązkowo noszona od miesiąca kwietnia do października) oraz wariantowo granatowe spodnie;
  • dla chłopców: granatowa bluza szkolna z godłem szkoły, biała koszulka polo, granatowe spodnie.
5. Strój odświętny powinien być złożony z eleganckich spodni i białej koszuli oraz wariantowo, z bluzy szkolnej dla chłopców, granatowej spódniczki, białej bluzki oraz wariantowo, z bluzy szkolnej dla dziewcząt. Strój odświętny obowiązuje w wyznaczonych dniach, wskazanych przez dyrektora szkoły
6. Strój sportowy dla chłopców i dziewcząt to granatowe spodenki i biała podkoszulka (T-shirt) oraz odpowiednie obuwie sportowe.
7. W szkole obowiązuje obuwie zmienne, bez grubych, mocno bieżnikowanych podeszw, koturn i obcasów. Sznurowadła, ze względu na bezpieczeństwo i estetykę, winny być zawsze zawiązane.
8. W szkole obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych. Zasada ta obowiązuje również w czasie zajęć, uroczystości i spotkań organizowanych poza szkołą. Wyłączone telefony i inne, prywatne urządzenia elektroniczne powinny być oddane do depozytu lub spakowane w tornistrach. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy:
  • nauczyciel prowadzący zajęcia zezwoli na użycie telefonów lub innych urządzeń elektronicznych do celów dydaktycznych;
  • nauczyciel dyżurujący podczas przerwy między zajęciami, w szczególnych okolicznościach wyrazi zgodę na użycie telefonu w swojej obecności.

9. Do każdej, mającej się odbyć lekcji uczeń przygotować się podczas przerwy, robiąc porządek na stoliku, przygotowując podręcznik, zeszyt i inne pomoce.
10. Uczeń jest zobowiązany do troski o estetyczny wygląd osobisty oraz swoich książek i zeszytów. Wszystkie powinny być obłożone i podpisane.
11. Do obowiązków klasowego dyżurnego należy: troska o porządek w klasie, szafce klasowej oraz szatni, staranne wytarcie tablicy, przewietrzenie sali, pomoc nauczycielowi w przyniesieniu/odniesieniu pomocy naukowych i przekazywanie nieobecnym uczniom notatek oraz informacji o wykonanych podczas lekcji ćwiczeniach. 
12. Wszystkie wyjazdy, akademie i inne spotkania, organizowane przez szkołę (w ramach lekcji lub w innym czasie), są formą realizacji programu nauczania, stąd branie w nich udziału jest obowiązkiem ucznia.
13. Nieobecność ucznia w szkole powinna być poprzedzona telefonem do sekretariatu szkoły.
14. W szatni nie pozostawiamy pieniędzy oraz cennych przedmiotów- przekazujemy je do depozytu szkolnego.

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny